Trao đổi dữ liệu điện tử,

EDI Platform

eConnect mang lại giải pháp giúp doanh nghiệp hợp lý hóa việc trao đổi dữ liệu của bạn với phần mềm EDI tiên tiến – Tích hợp liền mạch, hiệu quả tối đa và giảm chi phí

Các tiêu chuẩn chính của EDI bao gồm những gì?

Tiêu chuẩn EDI là một tập hợp các quy định được thiết lập từ lâu nhằm định nghĩa cách thức trao đổi dữ liệu điện tử giữa các doanh nghiệp. Những tiêu chuẩn này giúp định rõ cấu trúc dữ liệu và các trường thông tin trong các loại tài liệu thương mại như đơn đặt hàng, hóa đơn, thông báo và giao hàng điện tử.

Việc có những tiêu chuẩn này giúp doanh nghiệp tránh mất nhiều thời gian và nguồn lực để xác định cấu trúc của các tài liệu kinh doanh phổ biến. Điều này giúp tiết kiệm chi phí và thực hiện các quy trình EDI một cách hiệu quả. Nhờ có tiêu chuẩn EDI, các doanh nghiệp có thể thực hiện trao đổi dữ liệu điện tử một cách đồng nhất và chính xác.